EESTI PEAKOKKADE ÜHENDUS

Koka kutseeksam töömaailma taotlejale


Kõikidele taotlejatele

Töömaailma/Töötukassa taotlejatel palume edastada hiljemalt 30p enne eksamit emaili teel chef@chef.ee allkirjastatud avaldus, isikut tõendava dokumendi koopia, CV ja vajadusel lisadokumendid.

Kokk tase 4 puhul lisandub kodutöö ülesanne ja eneseanalüüs

Vanemkokk tase 5 puhul portfoolio

Lisa 1 Taotleja avaldus

Lisa 2 CV


Abikokk, tase 3

Kokk, tase 4

Vanemkokk, tase 5